• Soft Starter

  Softstarter is that reduces electrical and mechanical motor stress by controlling inrush current, and starts a motor more softly and safety.

  Liên hệ:
  Địa chỉ122 - 124 Đường D.1, Khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Điện thoại08.62638485
  Fax08-62638484
  Emailtsn@thaisonnam.vn