Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Apartment > Chung cư cao cấp The Sail Tower – Hà Nội 2012