• CTOC - Dự án tham khảo
    Liên hệ:
    Địa chỉ122 - 124 Đường D.1, Khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
    Điện thoại08.62638485
    Fax08-62638484
    Emailtsn@thaisonnam.vn