Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Office building > Văn phòng Cty Truyền thông FPT Tân Thuận – TP.HCM 2011