Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Office building > Cao ốc The Lim Tower – TP.HCM 2012