Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Thiết bị điện hạ thế LS > General Introduction > Digital Integrated Protection & Monitoring Equipment (GIPAM-2200)
 • Digital Integrated Protection & Monitoring Equipment (GIPAM-2200)

  • Protection: 27, 27R, 37, 46, 47N, 47P, 48/51LR, 49, 50/51, 50/51N, 59, 64G, 66, 67N, 79, 87T-P, 87T-G

  • Metering & monitoring: V, Vo, V2, I, Io, I2, Ø, W, Wh, Var, Varh, VA, F, PF

  • Event & fault recording

  – Event recording: max. 800 events

  – Fault recording: max. 200 faults

  – Fault wave recording: 512 cycles/phases

  • SOE & SBO functions • PT failure

  • Programmable I/O: DI 6, D0 10, AI 4 points

  • TCS/TRS functions • Circuit breaker failure

  • Communication: RS485/optic, DNP 3.0/Modbus/I-Net

  Liên hệ:
  Địa chỉ122 - 124 Đường D.1, Khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Điện thoại08.62638485
  Fax08-62638484
  Emailtsn@thaisonnam.vn