Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Trung tâm Thương mại Crescent Mall – TP.HCM 2011