Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Apartment > Keangnam Landmark 72 – Hà Nội 2010