Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Shopping Mall > Trung tâm thương mại Lotte Biên Hòa – 2013