Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Office building > Ngân hàng Đông Á Nguyễn Thị Minh Khai – TP.HCM 2013