Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Apartment > Cao ốc phức hợp Pegasus Plaza – Đồng Nai 2013