Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Office building > Proland tower Hochiminh – 2010