Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Complex > Cao ốc Petroland Tower – TP.HCM 2010