Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Car Center > Cao ốc Toyota Plaza – Cần Thơ 2013