Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Apartment > Chung cư cao cấp Sunrise City (Block Trung Tâm) – TP.HCM 2013